Locked History Attachments

: FrontPage/Opportunities for Students

Computational physics trainee positions

Laskennallisen fysiikan harjoittelupaikat vuonna 2017

Laskennallisen fysiikan harjoittelija- ja tutkimusavustaja-paikat vuonna 2017 ovat haettavissa 8.2.2017 mennessä. Paikat on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa, Sovelletun fysiikan laitoksella pääaineopintoja suorittaville perusopiskelijoille, jotka voivat kesän 2017 aikana:

  • suorittaa tutkintoonsa liittyvän työharjoittelun (harjoittelija), TAI
  • tehdä tutkintoon liittyvää LuK -tutkielmaa tai syventäviä laboratoriotöitä (harjoittelija) tai Pro Gradu -tutkielmaa (tutkimusavustaja).

Työskentelyaika on 1-2 kuukautta sopimuksen mukaan sijoittuen pääsääntöisesti kesä- elokuun ajalle. Palkkaus on yliopiston palkanmääräytymisperiaatteiden mukainen ja siihen vaikuttaa opintojen tilanne toukokuun lopussa 2017.

Vapaamuotoiset hakemukset, joiden liitteenä on CV, opintorekisteriote sekä arvio kevään 2017 aikana suoritettavista opinnoista, on toimitettava viimeistään 8.2.2017 sähköpostilla Aki Pulkkiselle (Aki.Pulkkinen(at)uef.fi). Hakemuksessa voit myös mainita sinua kiinnostavia aiheita: Harjoittelu ja tutkielma aiheita

New thesis projects

All our early stage researchers (PhD students) belong to the following doctoral program of the UEF Doctoral School:

If you are interested in M.Sc. or B.Sc. level studies in Inverse Problems Group, please contact any of the senior researchers of the group.