Locked History Attachments

: FrontPage/Job Opportunities

Laskennallisen fysiikan harjoittelupaikat vuonna 2019

Laskennallisen fysiikan harjoittelija- ja tutkimusavustaja-paikat vuonna 2019 ovat haettavissa. Paikat on tarkoitettu Itä-Suomen yliopistossa, Sovelletun fysiikan laitoksella pääaineopintoja suorittaville perusopiskelijoille, jotka voivat kesän 2019 aikana

  • suorittaa tutkintoonsa liittyvän työharjoittelun (harjoittelija) TAI
  • tehdä tutkintoon liittyvää LuK -tutkielmaa tai syventäviä laboratoriotöitä/projektityötä (harjoittelija) tai Pro Gradu -tutkielmaa (tutkimusavustaja)

Työskentelyaika on 1—2 kuukautta sopimuksen mukaan sijoittuen pääsääntöisesti kesä-elokuun ajalle. Palkkaus on yliopiston palkanmääräytymisperiaatteiden mukainen ja siihen vaikuttaa opintojen tilanne toukokuun lopussa 2019.

Laskennallisen fysiikan harjoittelun ja tutkielmien aiheet liittyvät tutkimusalalla tehtävään inversio-ongelmien ja matemaattisen mallinnuksen tutkimukseen (http://venda.uef.fi/inverse/). Tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköä kaudella 2018—2025. Pääsääntöisesti opiskelijan ohjaajista ainakin yksi on väitellyt tutkija.

Vapaamuotoiset hakemukset, joiden liitteenä on CV, opintorekisteriote sekä arvio kevään 2019 aikana suoritettavista opinnoista, on toimitettava viimeistään torstaina 28.2.2019 sähköpostilla Aki Pulkkiselle (aki.pulkkinen@uef.fi). Valintapäätökset ilmoitetaan viimeistään perjantaina 15.3.2019. Ilmoitus paikan vastaanottamisesta toimitettava viimeistään perjantaina 22.3.2019.